Misja

Misją naszej Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie ich rodzin, jak również wczesna interwencja i zapobieganie społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności. Naszym celem jest również reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Obecnie naszym priorytetem jest  niesienie pomocy dzieciom z wieloraką niepełnosprawnością poprzez podejmowanie i realizację różnorodnych działań mających na celu ich wieloprofilową stymulację i usprawnianie. Pragniemy stworzyć dzieciom z niepełnosprawnością sprzężoną optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju w procesie edukacji,  usamodzielnienia, uspołeczniania i leczenia.

Nasz główny cel chcemy realizować poprzez stworzenie i prowadzenie specjalistycznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci. Jest to w tej chwili nasze najważniejsze i najpilniejsze zadanie.  Będzie to jedna z niewielu tego typu placówek w Warszawie, a nawet w Polsce. Wiemy, że jest ogromne zapotrzebowanie na taki rodzaj przedszkoli. To nie tylko wielka szansa na rozwój dzieci z dużymi trudnościami rozwojowymi, ale również odciążenie dla ich rodziców, którzy, dzięki wielopłaszczyznowej rehabilitacji ich dzieci w jednym miejscu, będą mieli szansę na wytchnienie, a nawet podjęcie pracy zawodowej.